Manisa Özel Güvenlik

Manisa Özel Güvenlik

MANİSA ÖZEL GÜVENLİK
Manisa; Balıkesir, Kütahya, Uşak, Aydın ve İzmir illeri komşu olan ve yaklaşık 356 binlik nüfusa sahip ilimizdir. Özellikle maden işletmeleri ile bilinen Manisa; tarihi dokusu ile göz dolduran bir ilimizdir. Nüfusun merkezde yoğunlaştığı Manisa’ da, site tarzı yerleşkeler ile fabrikaların ya da işyerlerinin sayıca çoğunluğu yine merkezde bulunmaktadır.

Son yıllarda toplum içerisinde yaşanan olaylar sebebi ile kişiler ve kurumlar güvenlik konusunda daha sıkı tedbirler almaya yönelmiştir. Özellikle fabrikaların ya da organize sanayi bölgelerinin şehrin dışında konumlandırılması jandarma ve polis koruma bölgelerinden uzak kalması özel güvenlik hizmetlerine duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında 5188 sayılı yasa özel güvenlik görevlilerine toplum içerisinde kolluk kuvvetlerinin dışında koruma yetkisi tanımış hatta yetkinliği tam olan bir kısım özellikli personele silah kullandırılma yetkisi dahi kısmi olarak verilmiştir.

Manisa özel güvenlik şirketi olarak sektörde kalite ve güven anlayışımız ile adımızı duyurmuş, referanslarımız ile kalitemizi kanıtlamış bulunmaktayız. Zira geçmişten bugüne görev aldığımız projeler ve büyüklükleri üzerimize aldığımız sorumlulukların ciddiyetini ve büyüklüğünü göstermektedir. Bu sebeple geçmişteki deneyimlerimize ve gelecekte sunacağımız kaliteli güvenlik hizmetine sonuna kadar güveniyoruz.

Hizmet eğitimi veren uzman kadromuz her adayı en iyi ve en ciddi şekilde eğiterek bilinçlendirmekte, eğitimden başarı ile geçenler ise görevlerini yerine getirmek üzere yeni işlerine yerleştirilmektedir.
Güvenlik noktasında zafiyet kabul edilmeyeceği açıktır. Bu kadar hassas bir noktada bilinçli personel bulundurmak ve bize güvenliklerini emanet eden her iş ortağımızın güvenini boşa çıkarmayacağımızdan emin olmalısınız. Silahlı ve silahsız güvenlik hizmetleri noktasında hiçbir açık vermeden tamamen güvenlik koşulları içerisinde, devamlı surette personellerimizi denetlediğimiz bir ortam içerisinde sürdürmekteyiz.

Özel güvenlik eğitimi başvurusu yapmak isteyen adaylar öncelikle il emniyet6 müdürlüğüne teslim edilmek üzere; mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf, ikametgâh, vukuatlı nüfus kayıt örneği, salık raporu, kimlik fotokopisi gibi evraklarını hazır ederek teslim etmeleri gerekmektedir. Kursumuzda aldıkları eğitimden sonra özel güvenlik sınavına girerek başarı sağlayanlar kurs bitirme belgelerini kurumumuzdan teslim alarak emniyet müdürlüğüne teslim edeceklerdir. En son aşamada emniyetten özel güvenlik kimliklerini alarak işe başlama hakkına sahip olurlar. Kurumumuz silahlı ve silahsız özel güvenlik eğitimleri konusunda tamamen yasalara uygun ve valilik denetimlerine uygun şekilde uygulama yapmaktadır.

Manisa Özel güvenlik görevlileri yasanın verdiği yetkilerin sınırını ve uygulama yeri ile zamanını iyi bilmek zorundadır. Şunu unutmamak gerekir ki; özellikle işverenler silahlı olsun olmasına güvenlik görevlilerine görev yetkileri dışında bir iş yaptırmak ya da talepte bulunmak gibi bir çaba sarf etmemelidir. Çünkü yasanın 8. maddesi gereği özel güvenlik görevlisi silahlı dahi olsa silahlı görev alabileceği mekânlar sınırlı ve yetki alanı sınırlıdır. Kolluk kuvvetlerinin yapacağı işlemleri özel güvenlik görevlilerinden de beklemek yersiz olacaktır. Bunun bilinci ile hareket ederek çalışanları da bu şekilde motivasyonlarını sarsmayacak şekilde desteklemek çok önemlidir. Neticede güvenlik işi iyi bir denetim ve koordine gerektirmektedir. Güvenlik hizmeti sunulan bir alanda görevliler arasında iyi bir koordinasyon var ise oranın güvenlik açığının olması neredeyse imkânsızdır.

Zamanın gerekleri göz önünde bulundurularak meslek bilincini taşıyan personelimiz; görev saatleri içerisinde pür dikkat çalışmakta ve güvenlik konusunda oldukça hassasiyet içerisinde görev yapmaktadırlar. Özellikle sanayi ve endüstriyel çalışmaların yürütüldüğü Manisa’ da organizasyonlarda, büyüklü küçüklü işletme güvenliklerinde özel güvenlik hizmeti sunmaktayız. Kalite ve titizlik içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımız Manisa genelinde takdir görmüş ve referanslarımızda da görüleceği gibi çok ciddi projelerde özel güvenlik hizmeti verdik ve vermeye de devam edeceğiz.

 SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK OLMAK İSTEYENLERDE ARANILAN ÖZELLİKLER
 Lise mezunu olmak
 Sabıka kaydının temiz olması
 22 yaşından gün almak. 21 yaş doldurup bitirmiş olmak durumundadır.
 Sağlık sorunu olmamak ve bunu belgeleyebilmek
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı