Kolej Güvenliği

Kolej Güvenliği


Kolej güvenliği ve dolayısiyle özel okul güvenliği, özellikle son senelerde kolej ve özel okullarda oluşan güvenlik sorunları nedeni ile ortaya çıkan ciddi bir vakıa olarak dikkati çekmektedir.

Öğretim ve Eğitim programında yabancı bir dil öğretimine ağırlık veren ve bazı meslek okulları (Polis Koleji, Sağlık koleji gibi) niteliğindeki kolejlerde özel güvenlik hizmetleri, SGA GÜVENLİK AŞ. okul güvenlik modeli ile temin edilmekte, okulla ilgili fiziki açıdan güvenliği artırıcı tedbirler tespit edilerek öncelikle okul yönetimi ve aksaklığın giderilmesi için konuyu çözecek yetkili merciiler ve öğrenci ebeveynleri ile dayanışma sağlanarak okul ve öğrenci güvenliğini en üst düzeye çıkartılması temin edilmektedir.

Bu bağlamda SGA GÜVENLİK AŞ., Kolej güvenliği ve özel eğitim kurumlarının güvenliklerinin temini için, kolej binalarının giriş ve çıkış kontrolü, kolej katlarının güvenliği, öğrenci güvenliği ve kontrolü, yangın güvenliği ve dışarıdan yetkisiz kişilerin koleje girişini önleyici önlemleri alarak kolej güvenliği hizmetlerinde lider güvenlik şirketidir.

Güvenlik sistemleri ve Rutin Kontroller
Firmamız proje kapsamında kolej güvenliği hizmeti vermeye başlamadan önce öğrenci sayısı, meydana gelen olaylar, okulun büyüklüğü, okulun bulunduğu bölge ve fiziki koşullar yönünden risk analizi yapmanın yanısıra Kolej çevre duvarı, Kamera sistemleri, Alarm sistemi, aydınlatmanın yeterliliği, sütre (Perde, Askeri terminolojide düşmandan ve ateşten korunmaya yarar doğal ya da yapay siper) görevi yapabilecek gereksiz çalılık vs. fiziki durumların ortadan kaldırılması konusunda okul idaresi ve emniyet müdürlükleri ile bilgi teatisi ve koordinasyonu sağlar, gerekli belge ve raporları inceler. Bununla birlikte ilke olarak; Kaliteli ve sağlıklı bir eğitim ortamının asri unsurları olan öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinin üst düzeyde sağlanması ile birlikte SGA GÜVENLİK Özel Güvenlik elemanları tarafından alınan güvenlik önlemlerinin de geliştirilerek artırılmasının eğitimin kalitesini artıracağını düşünmekteyiz. Burada önemli olan konu; Tarafların biribirlerine ait görevleri üstlenmesi değil, bilakis her bir parçanın görevini en iyi biçimde yaparak ve yaptığı işlemlerden diğerini de haberdar ederek bütünün bir parçası olduğunu bilmesidir. Bu nedenle firmamız; Kolej yetkilileri ve velilerin de katıldığı çeşitli güvenlik konferansları da düzenlemekte, bu toplantılar sayesinde Özel güvenlik amirleri, güvenlik görevlileri, Kolej yöneticileri, öğrenci ve veliler arasında oluşturulan bilgi köprüsü ile tarafların yürüttüğü faaliyetler ve muhtemel sorunlar karşısında en kısa zamanda en etkin ve verimli çözümlerin elde edilmesini sağlamaktadır. (Örneğin öğrencinin okul çevresindeki internet kafelerden uzak durması için okul içinde internet imkanın sağlanması, boşanmış çiftlerde velayet hakkı karşı tarafta olduğu ve çocuğunu göremediği için çocuğu teslim almak isteyen ebeveyne karşı davranış tarzları gibi…)

Toplumsal çözülme teorisi gereğince okul toplumun aynası olup, onu içinde bulunduğu toplumdan farklı düşünmek profesyonel bir yaklaşım değildir. Toplumsal çözülme (Sosyal çözülme) teorisine göre, okulların daha güvenli yerler olmaları için öncelikle toplum ve aile güvenli olmalıdır. Çünkü okul güvenliği toplum güvenliği ve aile güvenliği olgularının toplamıdır. (O’Reilly ve Verdugo, 1999, s.339). Toplumda ve aile yapısında görülen her türlü olumsuzluk, okulu da aynı şekilde etkileyecektir. Diğer taraftan özel okul ve kolejlerde öğrenci zamanının çok büyük bir kısmını okulda geçirmekteyse de Aile ve arkadaş çevresinden edinmiş olduğu hayat tarzı ve deneyimler öğrencinin okuldaki davranışlarına da etki edecektir. Bu nedenle okul dışındaki olaylar dahi yüksek oranda okula yansıyacaktır.

Kolej güvenliği mekan yönünden;

Okul ve ev arasındaki güvenlik,
Kolej tesisi içinde güvenlik,
Sınıfta güvenlik
olmak üzere üç temel güvenlik ihtiyacı olarak ortaya çıkar.

Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik bilimsel araştırma sonuçlarına göre;

Okuldaki arkadaşlardan gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik,
Düşük bir ihtimal olsa da Okul personelince fiziksel şiddete maruz kalma konusunda güvenlik,
Doğal afetlere karşı güvenlik,
Sağlık ve temizliğe ilişkin güvenlik,
Cinsel istismara karşı güvenlik,
Psikolojik ve duygusal güvenlik,
Etnik ve siyasi görüş konularındaki güvenlik,
Ceza hukuku mevzuatı kapsamında; Hırsızlık, Çocuk kaçırma, Gasp, Yağma gibi bilimum suç ve kabahatlere karşı güvenlik
konularında riskler taşır.

Çekince ve Öneri : Okul güvenliği, çocukların okula gitmek amacıyla evinden çıkması ve tekrar evine dönünceye kadar geçen tüm aşamaları kapsar. Ev ile okul arasındaki güvenlik, özellikle taşımalı eğitim yapılan kolejler için daha büyük önem taşımaktadır. Ancak, Özel güvenlik firmaları ile okul yönetimi arasında böyle bir sözleşme yapılmadığından (genellikle sınıf içi de hariç olmak üzere okul sınırları dahilinde güvenlik projesi yapılmakta) ve uygulamada genellikle bu görevi okul araçlarında hostes aracılığı ile sağladıklarından okul-ev arası güvenliği temin edememekteyiz. Ancak kanımızca servis araçlarında hostes yerine güvenlik görevlisi bulundurmanın daha uygun olacağını düşünmekteyiz.

Kolej güvenliği konusunda uzman bir güvenlik şirketi olan SGA GÜVENLİK AŞ. ve görevli profesyonel güvenlik görevlilerimiz okulu güvensiz yapabilecek nedenleri ortadan kaldırabilecek bilimsel ve fiziksel donanıma haiz olup, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın kendilerini güven içinde hissetmeleri için üst düzey koruma sağlamaktadır. Kaliteli bir kolej eğitimi için önce her bir öğrencinin, okulun her bir köşesinde, kendisini evinde olduğu kadar güvende hissetmesi şart olduğunun bilincindeyiz.

SGA Güvenlik – İzmir Özel Güvenlik