Okul Güvenliği

Okul Güvenliği


Okul güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan SGA GÜVENLİK Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ, uyguladığı okul güvenlik modeli ile okul ile ilgili fiziki güvenliği artırıcı önlemler de saptanarak okulların güvenliklerinin sağlanması için, okul giriş ve çıkış kontrolü, okul katlarının güvenliği, öğrenci güvenliği ve kontrolü, yangın güvenliği ve dışarıdan yetkisiz kişilerin okula girişini engelleyici tedbirleri alan, okul güvenliği hizmetlerinde tecrübeli bir güvenlik firmasıdır.

Firmamız tarafından Risk analizi analizi yapılan okul çevre duvarları, Kamera sistemi, Yangın ve Alarm sistemleri, aydınlatma sistemleri vs. etmenler ve risk faktörleri değerlendirilerek, okul yönetimi ve gerekirse emniyet müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar ve bu amaçla gerekli belge ve raporları inceleyerek, kısa (özet) ve uzun (detaylı) okul özel güvenlik rehberi önerilerinde bulunarak, daha etkin okul güvenliği hizmeti vermeyi amaçlar.

Okul Özel Güvenlik Hizmetleri
Şimdiye kadar Üniversite Güvenlik Hizmetleri , Kolej Güvenliği ve Eğitim Kurumları Güvenliği ve Okul güvenlik modeli hakkındaki yazılarımızla okul güvenlik hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler ve prensipler ortaya konulmuşsa da bunu bir adım ileri götürmek, yegane varlığımız çocuklar için en büyük amacımızdır. Bu nedenle okullarda alınması gereken güvenlik önlemlerini daha da ayrıntlı hale getirmek, hem firma politikamızın daha iyi anlaşılması hem de okullarda daha iyi bir güvenlik sağlanması için bir zorunluluk halini almıştır. Bu itibarla, okullarda güvenlik tedbirlerinin arttırılması için bazı tavsiyelerimiz aşağıdadır;

Daha etkin bir Okul Güvenliği için Okul Yöneticilerine tavsiyeler

Öncelikle risk değerlendirmesi için okulun dış çevresinde bulunan umuma açık yerler, yerleşim durumlarını belirleyen Yakın çevre analizi yapılmalıdır.
Çevre duvarları tel örgüler ile çevrilerek dış çevreden ayrılmalıdır.
Büyük bir ana giriş oluşturmak ve ana giriş olarak tanımlayan tabelalar koymak: Kampüs ve ana giriş kapısına ziyaretçileri yönlendiren tabelalar konulmalıdır. Ambulans, itfaiye gibi büyük araçların kolay girişi-çıkışı için büyük bir giriş olması tercih edilmelidir.
Özel güvenlik noktasına içerisini göstermeyen, darbeye dayanıklı cam olmalıdır.
Bir ziyaretçi giriş-çıkış ve eskort (refakatçı) prosedürü hazırlanmalıdır.
Dışarıdan açılabilir kapı sayısını azaltınız. Dışarıdan açılamaz kapılar, yangın veya diğer acil durumlarda hızkı tahliye için önemlidir.
Ana giriş tasarımı, güvenli kapılar ile korunmalı, ziyaretçi ikinci bir kapıdan da geçiş yaptırılmalı, bu kapılar bir kamera ile kontrol ve interkom ilk dış kapı zili kullanmak suretiyle ana binaya erişim sağlanmalıdır.
Öğrenci girişi, çalışan girişi ve ziyaretçi girişi ayrı olmalıdır.
Özellikle ilköğretim okullarında, okulun ana girişinde bir kamera ve interkom kullanılmalı, ziyaretçiler okul sekreteryası ile görüşme sonrası okul içine alınmalı, ayrı bir ziyaretçi görüşme odası hazırlanmalıdır.
Okul saatleri içinde ve sonrasında okula gelen teslimatlar özel güvenlik görevlileri taradından kayıt altına alınarak, gönderici firmanın adı, teslimatı yapan kişinin adı, tarihi ve geliş ve gidiş zamanları ve araç plaka bilgileri alınmalıdır.
Akşam ve gece saatlerinde binanın içinde personel kalacaksa veya mesai sonrası temizlik yapılırken dahi tüm okul kapıları kapalı ve dışarıdan açılmayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
Tüm personel güvenlik konusunda eğitilmelidir.
Kurallara uyma konusunda ve güvenlik stratejileri konularında ebeveynler bilgilendirmelidir.
Ziyaretçi ve öğretmen otopark girişleri, ana giriş, oyun faaliyetleri için kullanılan kapılar, beden eğitimi sınıf faaliyetleri için kullanılan kapılar, vb gibi en sık kullanılan kapılarda kart okuyucuları ile okul personeli için personel kartları kullanmayı düşünün.
Saldırı ve şiddet olaylarında sığınma amaçlı kullanılacak odalar ya da sınıflar tayin edilerek, bu bölgelerin diğer bölümlerden farklı olduğunu vurgulayan biçimde boyanmalı (turuncu, yeşil vs.), buralarda acil ihtiyaç gereçleri bulundurulmalıdır.
Mümkünse manyetik kilitli kapılar kullanılmalıdır.
Pencere yükseklikleri öğrencilerin fiziksel özelliklerine göre ayarlanmalıdır.
Deprem ve olağanüstü hallerde kullanılacak sığınaklar oluşturulmalı, Sağlık odası bulunmalıdır.
Acil hallerde en kısa sürede bina dışına çıkışı sağlamak amacı ile erken uyarı sistemi bulunmalı (alarm sistemi, anons sistemleri ve diafon sistemleri vs.).
Olası bir Yangın durumunda ışıklı yönlendirmeler, acil çıkışlar, yangın merdivenleri, söndürme sistemleri bulunmalıdır.
Engelli öğrenciler veya yaralılar için kolay bir şekilde tahliye etmeye yarayan fiziki düzenlemeler yapılmalıdır.
Işık ve aydınlatma düzenleri yeterli seviyede olmalı. Koridorlar, sınıflar, okul binası ve çevresi aydınlatılmalıdır.
Birçok okul, özellikle yüksek okullar ve diğer büyük tesislerde; Giriş noktaları, Koridorlar ve öğrenci dolaplarının bulunduğu yerleri izlemek ve kaydetmek için güvenlik kameraları, CCTV kullanın. (Okulların güvenlik kameraları ile tam zamanlı izleme için yeterli fonu yok ise, bu gözetim kameraları caydırıcı olarak hizmet verebilir.) Kamera görüntülerini kayıt etmeye yarayan DVR kayıt cihazları kullanılmalıdır.
Okul güvenlik duvarları izinsiz giriş ve çıkışlara karşı korunmalı, yine kaydetme özellikli kamera sistemleri ile gözlemlenmelidir.
SGA Güvenlik AŞ olarak çocuklarımızın güvenliği herşeyden önemli olması hasebiyle okul güvenlik hizmetleri, gerekli okul güvenlik eğitimi almış uzman kadromuz, siz, çocuklarımız ve okulunuz için en profesyonel çözümleri işbirliği içerisinde sağlar.

SGA Güvenlik – İzmir Özel Güvenlik