Üniversite Güvenliği

Üniversite Güvenliği


Yüksekokul ve Üniversite güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir güvenlik şirketi olan SGA GÜVENLİK AŞ., üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi olan eğitim kurumlarının bu fonksiyonu yerine getirirken huzur ve güven içinde çalışmalarına bağlı olduğunun bilincindedir. Gerek Devlet Üniversiteleri ve gerekse Özel Vakıf Üniversitelerinde güvenlik, sağlıklı bir eğitimin ön koşuludur. Bu nedenle üniversitelerde alınması gerekli güvenlik tedbirleri iyi irdelenmeli, görev yapacak özel güvenlik görevlileri üniversite güvenliği konusunda meslek içi eğitime tabi tutulmalı, üniversitelerde güvenlikle ilgili birimler oluşturularak, kışkırtıcı eylemlere (provakasyon) ve tehlike arzeden hareketlere karşı gereken önlemler önceden alınmalı, Metal Kapı dedektörleri, X-Ray cihazları, El dedektörleri ve buna benzer güvenlik teknolojileri ile desteklenmelidir.

Yüksekokul ve Üniversitelerin çeşitli bölüm ve fakültelerinde eğitim gören kişiler, yetişkin olma yolunda hızla ilerleyen gençler, yani çocuklarımızdır. Bu sebeple amacı eğitim ve kariyer olan öğrencileri ve üniversite yönetimlerini tepkisel öğrenci hareketleri ve ideolojik amaçlı eylem ve saldırılara karşı profesyonel ve kaliteli özel güvenlik hizmeti ile korumak gerektiği ortadadır.

ÜNİVERSİTE GÜVENLİK HİZMETLERİ

SGA GÜVENLİK AŞ. risk analizi ve üniversite güvenliği koordinasyon ekibini teşkil etmesini müteakiben, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasının 7. Maddesi gereğince Özel Güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler çerçevesinde Üniversite özel güvenlik hizmetlerinde uyulması gerekli gördüğü şu hususları uygular;

GENEL GÖREV KAPSAMI:

Üniversite Kampüsü, binalar ve Ek Birimlerin emniyet ve güvenliğinin sağlanması ile gerekli tedbirlerin alınması.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ :

Üniversite, SGA özel güvenlik şirketi yöneticisi ve özel güvenlik görevlileri arasında gerekli koordinasyon ve bilgi alışverişi için profesyonel “Üniversite Özel Güvenlik Yönetimi” birimi oluşturulması.
Yeni güvenlik prosedürleri geliştirmek ve bunların uygulaması için ”Strateji Geliştirme Toplantıları” organizasyonu.
Özel Güvenlik hizmeti esnasında karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve bunlara karşı alınabilecek tedbir ve çözüm önerileri için mutad “Güvenlik Brifingleri” ile üniversite idaresi, öğrenci konseyi temsilcileri ve özel güvenlik görevlisi temsilcilerinin katılımının sağlanması.
X-Ray, El Dedektörü, Metal Kapı Dedektörü, Patlayıcı Madde Koklama Dedektörü, Posta Kontrol Dedektörü, El Tipi Sıvı Patlayıcı Dedektörü, Kapalı Devre Görüntüleme ve Kayıt Sistemi (CCTV) gibi teknolojik cihazların kullanımının sağlanması ve özel güvenlik görevlilerinin bu aletler hakkındaki ayrıntılı bilgilerin verilmesi.
Kart Kontrollü Geçiş Sistemleri (CACS) ile bina ve tesis kapılarında kişilerin istediği her yere girişinin önlenmesi.
Araç Geçiş Kontrol Sistemleri kullanmak suretiyle otoparklara girecek araçların bariyer, kapan, yol tutma üniteleri, kayan kapı gibi sistemler vasıtasıyla kontrol edilmesi.
Yasadışı toplantı ve yürüyüş olaylarına karışanları yakalamak ve yakalanan öğrencileri genel kolluğa teslim edilmesi. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 283/2. gereğince suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için olanak sağlamak görevi başında kamu görevlisi niteliğinde olan özel güvenlik görevlisi bakımından suçluyu kayırma suçunu oluşturur).

ÖĞRENCİ KİMLİK KONTROLÜ VE ZİYARETÇİ KARTI UYGULAMALARI:

Giriş kapılarında öğrenci kimlik kontrolü yapılması.
Konuklara ziyaretçi kartı uygulaması yapılması. (Gelen ziyaretçilere geçerli kimlik belgesi karşılığı ziyaretçi kartı verilip, ziyaret süresince sol yakasında taşıması rica olunur. Ziyaretçinin görüşeceği kişi veya birim ile telefonla görüşülerek ziyaretçi yönlendirme hizmeti uygulaması yapılır. Öğrencilere gelen ziyaretçilerin ise konuk kimlik kartı uygulaması ile birlikte giriş kapısında öğrenci nezaretinde kampüse girişi sağlanır.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE BİNA GÜVENLİĞİ:

Yirmidört saat esasına göre vardiyalar oluşturularak, yeterli sayıda personel ile hizmet vermek suretiyle, güvenlik görevlilerinin yalnızca kapılarda sabit bir şekilde değil, açık alanlara da hakim olacak biçimde görev yapması gerekmektedir. Üniversite Özel Güvenlik hizmetleri kapsamında;

Üniversite özel güvenlik hizmeti uygulaması fasılasız olarak, ancak vardiya usulü ile haftanın her günü 7/24 saat sağlanır.
Kampüsü çevreleyen duvar, tel örgü ve yetkisiz geçiş riski taşıyan noktalar devriye ve Çevre Güvenlik Sistemleri ile kontrol edilir.
Gece ve gündüz devriye gezen güvenlik personeli güvenlikle ilgili görülen aksaklıklara anında müdahale eder.
Eğitimin sona ermesini takiben akşam üniversite dış kapıları kilitlenerek giriş ve çıkışlar kontrol altına alınır.
Gece, kontrol noktaları devriye tur kontrol sistemleri ile sürekli gezilerek, özellikle ölü noktalar, Dekanlık, Sekreterya, çalışma ofisleri, laboratuar, derslikler, Öğrenci işleri kalemi, Konferans Salonu, Spor Salonu, Kütüphane, Stüdyo ve benzeri yerlerin kapı ve ışıkları devamlı denetlenir.
Yangın çıkma tehlikesine karşı “yangın söndürme cihazları” ve “yangın muslukları” kontrol edilir. Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetler için oluşturulan acil eylem planları gereğince güvenlik görevlilerinden oluşan koruma ve kurtarma ekipleri görevlendirilir.

ÜNİVERSİTE TRAFİK DÜZENİ, DENETİM ve YÖNLENDİRME HİZMETLERİ:

Kampüs içerisinde Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrencilere ayrılmış otopark alanları var ise ”Araç Tanıtım Pulu” (sticker) uygulaması yapılır. Araç tanıtım pulları ile ruhsat ve ehliyet mukayesesi sürekli olarak yapılır. SGA Özel Güvenlik AŞ. üniversite güvenlik hizmetleri uygulamalarında genel kural olarak kampüs trafik düzeninin tek yön olarak işlemesi esas olup, giriş çıkışlarda araç kontrol ve trafik denetim uygulaması yapılır.

ÜNİVERSİTE SPOR KARŞILAŞMALARI, SEMPOZYUM, SEMİNER, KONFERANS ve TOPLANTILAR:

Üniversitelerde yapılan çeşitli şölen, kutlama, sportif, bilimsel veya toplumsal aktivitelere özel güvenlik hizmeti sağlanır.
Spor organizasyonlarında konukların giriş ve çıkışları takip edilir.
Üniversitede düzenlenen toplantı ve spor müsabakaları süresince kampüse araç alınıp alınmayacağı, dışardan ziyaretçilerin kampüse alınıp-alınmaması konuları üniversite yönetimleri ve ilgili Dekanlıklar ile yapılan görüşmeler neticesinde kararlaştırılır ve bu kararlar uygulanır.
Müsabaka veya Konferansa gelen ziyaretçilerin davetiyeleri üniversite özel güvenliği tarafından kontrol edilir.
Özel güvenlik hizmetleri yasası madde 7 kapsamına giren diğer görevler ve SGA üniversite güvenlik hizmetleri uygulama kuralları ( Eğitim Kurumları Güvenliği ve Okul güvenlik modeli ) çerçevesinde ifa edilir.

SGA Güvenlik – İzmir Özel Güvenlik