Adliye Güvenliği

Adliye Güvenliği


Adliye güvenliği ve Adalet Sarayı güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan SGA, Yargısal alanlar olan Adliyeler ve müştemilatları ile mahkeme salonları ve tüm Adli birimlerin güvenliğini yasa dışı olaylara karşı deneyimli özel güvenlik görevlilileriyle 5188 sayılı kanun çerçevesinde korur.

Adalet hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde genellikle Polis tarafından sağlanan güvenlik, son zamanlarda özel güvenlik firmaları tarafından sağlanmaya başanmıştır. Bunun nedeni Emniyetin yoğun işyükünü hafifletmek ve polis memurlarına asli işlerini yapabilme imkanı sağlamaktır. 5188 sayılı yasanın özel güvenlik şirketlerine verdiği hak ve yetkiler Adliye Güvenliği hizmetinin de güvenlik firmalarınca yapılabileceği yönündedir. Örneğin Beşiktaş İstanbul Adliyesi, Çağlayan Adliyesi güvenlik şirketleri tarafından korunmakta olup, benzer adliyelerde özel güvenlik hizmeti alımı önümüzdeki günlerde artacaktır. Daha önce Adliye giriş-çıkışlarını kontrol eden polis, bu görevini risk oranı yüksek duruşma ve halk hareketleri hariç özel güvenlikçilere devretmiştir.
Adliye özel güvenlik hizmetlerimiz :
SGA AŞ., Adliye Sarayı güvenlik hizmetleri konusunda profesyonel bir firma olup, adli tesislerde diğer branşlarda uygulanan basmakalıp güvenlik kuralları yerine Adliye ve dolayısıyla Mahkemelere özgü güvenlik hizmeti verebilen, tesisi adeta kendi işyeri gibi sahiplenen ve bu konuda görevlendirdiği personellere sürekli meslek içi eğitim veren bir şirkettir. İçişleri Bakanlığı özel güvenlik faaliyet izin belgesinden görüleceği üzere Firma Yöneticisi olan hukukçusu vesilesiyle Yargı dünyasının ihtiyaçlarını çok iyi irdeleyen SGA, Adliye güvenliğinde sık sık görevli değiştirmeye karşı olup, teknik ve taktik açısından zorunlu rotasyon değişiklikleri dışında konuya ve tesise hakim, Adliye kültürünü edinmiş görevlilerle hizmet verir. Bu açıdan Adli sektörde; Azimli, kararlı, profesyonel, dürüst ve Adliye yönetimi ve Emniyet teşkilatı ile koordineli bir biçimde çalışmak en önemli prensibimizdir.
Adalet Sarayı Güvenliği ve Adliye güvenlik hizmetleri hakkında genel çalışma tarzımız :
Adalet mekanizmasına emniyet ve güvenlik zaafiyetinden daha çok hiçbir şey zarar veremez. Adliye güvenliği Adalet sarayının kapısının eşiğinde son bulmaz. Bilakis yeni başlar. Duruşma salonları, mahkeme kalemleri, Savcılık büroları, Hakim Savcı odaları, Avukatlara özel Baro odaları, Basın odaları, bekleme koridorları, kafeteryalar ve otoparklar da yerel çevrenin bir parçası olup, Yargı mensupları, personel ve Avukatlar açısından “en güvenli iş yeri olma” özelliğinde olmak zorundadır. Bariz güvenlik zaafiyeti taşıyan ve dolayısıyle iyi korunmayan adliyeler ise, vatandaşlar için “ziyaretçilerin iyiliğinin önemsenmediği” mesajını gönderirler. Güvenli Yargı mekanını yaratmak için “kaliteli misafir güvenliği prosedürü” ilk adımdır.

Rutin Eleman kontrol ve denetimi :

SGA AŞ, elemanlarının Adliye güvenlik ve koruması konusunda en iyi özelliklere haiz olarak yetişmesini sağlar. Sürekli güvenlik güncellemelerini verir, personel ve misafirler ile Adliye kültürü yönünden aynı dili konuştuklarına emin olur. Zira çalışanın, hizmette bulunduğu kişilerle yeterli ve gerekli iletişimi kuramadığı için güvenlikte sorun oluşabileceği hususu mesleki tecrübelerimiz ile sabittir.
BaşSavcılık ve Adliye yöneticileri tarafından görev ve yetki verildiği takdirde; Sadece Yargı mensupları ve misafirler değil, onların eşyalarını korumak da güvenlik şirketimizin sorumluluğundadır. Örneğin; Terör hareketlerinde, amaçları bellirli bir alanı yıkmak veya zarar vermek isteyenler varken, alan korumasında tedbirsiz misafirleri de gözönüne almak gerekir. Misal; İçinde bulunduğu iş yükü nedeniyle Hakim, Savcı, Avukat, Memur veya görülmekte bulunan davasının psikolojik etkisindeki vatandaşlar eşya ve sair araç-gereçleriyle ilgilenmeyi adeta unuturlar. ISP Adliye güvenliği bunların yanısıra, temizlik çalışanları ve tüm idari personelinin ihtiyaçlarını da gözönünde bulundurur, ortamının herkes açısından hem huzurlu hem de mümkün olduğunca güvenli ve emniyetli olduğundan emin olmaya çalışırlar.
Adliye güvenlik hizmetleri sadece fiziki güvenli hizmetinden ibaret değildir. Çoğu Adliye çalışanı acil durum güvenlik maddelerini bilmeyebilir. ISP, Adliye güvenlik programını tasarlar, çalışan ve misafirlerin kendileri için ihtiyatlı davranmayacaklarını varsayarak planlama yapar, bu konuda dilenirse ayrıca güvenlik danışmanlığı hizmetini titizlikle verir.
Bu danışmanlık hizmeti çerçevesinde; SGA Güvenlik şirketi adliyede görevli güvenlik görevlilerini, yönetimden edindiği bilgileri de içermek üzere oryantasyona (meslek ve görev içi eğitim) tabi tutar. Güvenliğin ve Adliye Yönetiminin sadece tesisi değil Adliye personeli ve konukların ihtiyaçlarını da karşılayan güvenlik şablonları geliştirmeleri zorunludur.
SGA AŞ yönetimi ve üst düzey idari kadrosu, Adliye güvenlik görevlileri ile yerel Emniyet teşkilatının bağlantısını kurar. Yerel Emniyet müdürlüğü istenmeyen bir olay meydana geldiğinde, Adliyede neyin nerde olduğunu personelimizden kolay ve hızlı bir biçimde öğrenebilmelidir. Firmamızca yapılan düzenli gözden geçirmeler ve toplantılar hem zamanı ve yaşamları korumakta ve hem de olası tehlikeleri minimuma indirgemeyi hedeflemektedir.
Tesis ve insan koruması için gerekli güvenlik donanımını kullanabilen ISP görevlileri, tüm Adliye güvenlik sistemleri, başta giriş-çıkış kapılarındaki X-Ray cihazlarını, Metal kapı dedektörlerini, alarmları, şifreli yerlerde kimlerin şifreleri kullanabileceği veya bunları yasadışı bir şekilde yayabileceği konuları üzerine ciddi kontroller yapar. Asansörler dahil güvenlik kameralarını sürekli kontrol eder ve tehlike anında “güvenli alan” planlaması yaparak, genel güvenlik sisteminde ne gibi değişikliklerin gerekli olduğuna karar vermek için düzenli donanım denetimi yapar.
Bu bilgiler çerçevesinde SGA özel güvenlik görevlisi şunları çok iyi bilir;
Adliyelerde çöpün atıldığı alanların dahi korunması gerekir.
Tüm otopark yerlerinin aydınlatılmış ve izlenebilir olmasına dikkat edilir.
Adliyenin havalandırma sistemi kontrol edilir.
Tüm yangın çıkışları acil çıkışa uygun mu? Bir terörist saldırısı ya da yangın durumunda insanlar yangın merdiveni veya duruma göre çatı veya terastan tahliye edilebilir mi? Adliyenin ani elektrik kesintisi durumunda elektriksiz tahliye planını var mı? gibi…
Adliye güvenliğinde sıkça karşılaşılabilecek sorunlar, bazı rizikolar ve özel durumlar;
Giriş Çıkış kapılarında, turnikelerde ve x-ray cihazlarında, Adliye personeli, Adliye Muhabirleri ve Avukatların kimliklerini göstermek suretiyle aranmaksızın içeriye alınması.
Mahkemelerin yoğun iş yükü nedeniyle, bekleme salonları ve koridorlarda beklemek durumunda olan davacı ve davalılar ile onlarla birlikte gelmiş 3.şahısların yaratabileceği tartışma, hakaret ve neticede darp suçuna varan kavgalar.
Toplu halk hareketleri ve terörist eylemler.
Özellikle UYAP sistemini korumak, Hakim-Savcı odaları ve onlara tahsis edilmiş bilgisayarlar vb. eşyaların çalınması, dosyaların korunması.
Özel yetki ile girilmesi gereken noktalara erişimin kontrolü.
Hakim, Savcı, Avukat ve Basın mensupları ile diğer adliye personelinin koruma altına alınması.
Otoparka giriş yapan tüm araçların özel alt arama dedektörleri ile kontrolü.
Riskli durumlarda Polise ihbar ve birlikte çalışma.
Bunlar, sınırlı sayıdaki (numerus clasus) risk ve durumlar olmayıp, belirgin sorunlar olarak nitelendirilmiştir. SGA Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ., Adliye güvenliği branşında çalışan (veya çalışacak) personeline Adliye güvenlik görevlisi oryantasyonu uygulayarak, en üst düzey güvenliği sağlamayı, bu konuda Emniyet teşkilatı ile eşgüdümlü çalışarak Adaletin Temeli olan Yargı yerlerini korumayı ve olası suç fiillerini önlemeyi hedeflemektedir.