Marina Güvenlik Hizmetleri

Marina Güvenlik Hizmetleri


Marina Güvenlik Hizmetleri
Marina güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan SGA AŞ, liman ve marina güvenliği hususunda etkili güvenlik ve koruma sağlamayı hedeflemekte, ponton ve tüm liman sınırları dahilinde gerek gemi (yat, kotra, motoryat vs) , gemi sahipleri, misafirler ve çalışanlar (kaptan, mürettebat ve hizmetliler) için üst düzey güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Marina özel güvenlik hizmetleri kapsamında tanımlar;

Marina Tesisi: “Sınırları idare tarafından tespit edilen, gemilerin güven içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ve demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı bölümleri ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal veya yapay deniz yerini”
Marina Güvenlik Değerlendirmesi: “Marina tesisine yönelik içeriden ve-veya dışarıdan gelebilecek her çeşit eyleme karşı fizibilite ve güvenlik risklerinin analizi ile belirlenen bu risklerin değerlendirmesini içeren tespiti”
Marina Güvenlik Planı: ”Marina tesisi ve gemileri, kişileri, kargoyu, yük taşıma birimlerini ve gemi kumanyasını, bir güvenlik riskinden korumak için alınacak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak amacı ile geliştirilmiş planı”
Marina Tesisi Güvenlik Sorumlusu: ”Marina tesisi güvenlik planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, incelenmesinden ve sürdürülmesinden ve Marina yetkilileri ve SGA Şirketi Güvenlik Sorumlusu ile olan ilişkilerden sorumlu kişiyi”
ifade eder.

Marina Güvenlik Hizmetleri

Marina Güvenlik Politikası ve Marina Güvenliği hususunda dikkat edilmesi gereken konular:

Ülkemizde şu an için çeşitli marinalarda farklı güvenlik uygulamaları gözlemlenmektedir. Bunun nedeni marina yönetimleri tarafından alınan güvenlik kararlarıdır. Bazı marinalarda pontonlara sadece yat ve sair tekne sahibi (kart sahiplerinin) kişilerin girişi sağlanırken, bazılarında misafirler de rahatlıkla geçiş yapabilmektedir. Tekneleri ve üstündekileri korumak önemli olmakla birlikte tekne sahipleri ve misafirlerin de en az rahatsızlıkla tekneye ulaşabilmesini sağlamak marina yönetimlerinin tasarrufundadır. Örneğin mahremiyet nedeni ile PONTONLARI izleyen kamera konulmaması maalesef bazı riskleri de beraberinde getirmekteyse de kişilerin teknelerinde rahat oturmalarına engel olabileceğinden tercih edilmeyen bir yöntemdir. Çoğu marinada, kişisel özgürlük ihtiyacı, genel olarak güvenlik ihtiyacının önüne geçmektedir. Bu iki husus arasındaki yarar-zarar denklemi ise tekne sahipleri ve marina yöneticiliği tarafından çözümlenmelidir.

Çoğu marinada ÇALIŞAN giriş kontrolü yapılmakla birlikte çıkış kontrolü yapılmamaktadır. Örneğin tekneye bakım ve temizlik için giren personelin girişini ve saatini kayıt altına alan bir güvenlik anlayışı, akşam belirli bir saatten sonra hala çıkış yapmayan çalışanı kontrol etmemektedir. Oysa örnekleri bolca gözlemlenen suçlar (hırsızlık, elektronik aksam hırsızlığı, tekne ile yetkisiz açılma, tekneye zarar verme vs), sadece dışarıdan gelen yabancılar tarafından değil, bu kişiler tarafından da işlenebilmektedir. Bu nedenle gemiye hizmet için gelen çalışanların çıkış kayıtlarının tutulması, gece çalışması yapılacaksa bunların da tesbiti marina ve tekne güvenliği için önemli bir konudur.

Güvenlik risklerinin sürekli değerlendirilmesi ve güvenlik politikasının uygulanabilmesi için güvenlik zabiti, güvenlik proje müdürü ve sair isimlerle anılabilecek marina güvenlik yetkilisi atanmalıdır. Bu hususta firmamızın tercihi, özel güvenlik amiri atanmasıdır. Bu şekilde marina idaresi ve güvenlik şirketi arasındaki koordinasyon sağlanmış olacağı gibi, tekne sahibi, misafirler ve özel güvenlik görevlileri arasındaki ilişkiler güçlendirilecek, güvenlik risk yönetimi sağlanmış olacaktır.

Marinalarda tekne tanıma sistemleri kullanılması, teknelerin yetkisiz çıkış ve girişlerini engelleyebilmekte olduğundan bu sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu sayede teknelerdeki etiketler üzerinde bulunan bilgiler RFID okuyucu özelliğindeki mobil terminal veya sabit cihazlar yardımı ile toplanarak Marina idari ofisinde görüntülenebilir ve teknelerin marina içindeki konum takibi sağlanmış olur.

Deniz üsleri, limanlar, iskeleler, petrol platformları, terminaller, sualtı boru hatları, gemi ve sahil tesislerine yönelik terörist saldırılar bütün ülkeler açısından büyüyen ve gerçek bir riktir. Terörist örgütler günümüzde dalma teknikleri üzerinde eğitimlerini geliştirmekte, dolayısıyla dalgıç timlerince gerçekleşebilecek saldırı riski artık daha mümkün gözükmektedir. Bu nedenle tehditleri karşılayacak, saldırganları ve saldırı girişimlerini önceden belirleyecek şekilde Sonar, Radar ve Dalgıç Tespit Sistemleri dahil geniş yelpazede güvenlik ve savunma teknolojileri de düşünülmelidir.

İnsan, patlayıcı, silah ve narkotik kaçakçılığı ve hırsızlık da üs, liman, marina tesisleri ve teknelere yönelik tehditler kapsamında olduğundan yaya-araç metal detektörleri, bagaj tarayıcıları, mobil X-Ray cihazları ve patlayıcı ve narkotik tespit cihazları kullanılmalı, yayaların liman ve iskelelere girişi turnike, kapı, iskele babası, bariyer, kasis gibi giriş kontrol çözümleriyle düzen altına alınmalı, hassas ve kısıtlı alanlara girişler çok sıkı kimlik belirleme sistemleri, biyometrik güvenlik sistemleri ve gelişmiş kapı kilit sistemleriyle etkin olarak kontrol edilmelidir.

Bu nedenlerle Marina Yönetimlerince bir güvenlik talimatnamesi hazırlanması, tekne sahipleri ve misafirlerin bu kurallara uymalarını temin için güvenlik şirketini yetkili kılmaları gerekmektedir.

Marina Güvenliği

SGA Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri tarafından verilen standart marina güvenlik hizmetleri ve çerçevesi :

Tekne Sahipleri, mürettebat ve misafirlerin marina işletme yönetmeliğine uygun davranmasını temin etmek,
Demirlemiş olan teknelerin güvenliğinin sağlanması,
Marina giriş çıkış kontrolleri ile birlikte giriş-çıkış yapanların kayıt kayıt altına alınması işlemi,
Gümrüğe tabi ürünlerin gümrük muhafaza memurları ile birlikte çalışmak üzere kontrolsüz giriş ve çıkışının önlenmesi,
Halka açık alanlardan marina yapısındaki kontrollü noktalara izinsiz girişlerin engellenmesi,
Marina tesisinin terör, sabotaj ve adi ve profesyonel hırsızlık ve diğer suçlara karşı korunması,
Tekne sahipleri ve diğer marina kullananları için her türlü yönlendirme ve danışma hizmeti
SGA Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri AŞ, özel güvenliğin her dalında olduğu gibi marina güvenlik hizmetleri konusunda profesyonel bir firma olup, görevlendirdiği elemanlara marina güvenliği konusunda branş dersleri vermektedir.

Türkiye (Karadeniz, Marmara, Ege Denizi, Akdeniz) Deniz trafik durumu:

Yolcu Gemileri
Kargo Gemileri
Tankerler
Yüksek Hızlı Tekne
Römorkör, Kılavuz, vb
Yatlar ve Diğerleri
Balıkçı
Seyrüsefer Yardımları
Tanımsız Gemiler
Hareket Halindeki Gemiler
Demirli/Bağlı Gemiler