Adliye Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Adliye Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu


Adliye güvenlik görevlisi oryantasyonu, özel güvenlik eğitiminin devamı olarak, Adliye güvenliği konusunda meslek içi eğitimi içeren ve uzmanlık gerektiren bir husustur. Bilindiği gibi; özel güvenlik eğitimi, genel güvenliği içeren mesleki bir eğitimidir. Temel güvenlik eğitimini alan özel güvenlik görevlileri, yasal olarak tüm işletmelerde çalışabilir. Ancak SGA AŞ. ilkelerine göre personelin Adliye güvenliğine özel olarak hazırlanmış olan eğitime tabi tutulmaları durumunda başarı, verimlilik, kalite daha da artmakta ve etkili/etkin Adliye özel güvenliği tesis edilmesi sağlanmaktadır.

Yargı yerleri ve Adliyelerde görevlendirilen SGA Adliye güvenlik amiri ve adliye güvenlik görevlileri, güvenlik eğitimini en iyi biçimde almış, konuya ilişkin Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında detaylı bilgi sahibi olan, görev ve yetkilerini iyi bilen, pratik çalışmalar eşliğinde yapılan oryantasyon eğitimimiz sayesinde olası tehlikelere önceden hazırlanmış, görevi başında olduğu zaman zarfında görev yaptığı oteli, tesisin güvenilirliğini ve imajını temsil ettiğinin idrakında olan kişilerdir.

SGA Adliye güvenlik görevlisi olarak çalışacak personellerde;

Adliyelerde yaşanan güvenlik problemleri ve çözümleri konusunda tecrübe
Özel Güvenlik mevzuatı bilgisi
Hakim-Savcı-Avukat-Basın mensupları ve Polis teşkilatının hak ve yetkileri ile ilgili mevzuatın özel güvenlik görevlilerince bilinmesi gereken püf noktaları (Geçişlerde kimlik sorma, üst araması vb.)
Şüphelileri ve müphem olayları sezebilme yeteneği
Olası acil vakıalarda sorunları soğukkanlılıkla çözme kabiliyeti
Tüm bunları yaparken insanları rahatsız etmeme özelliği
Başarılı insan ilişkileri yeteneği
Etkin iletişim
Özellik ve niteliklerinin bulunmasını sağlar.

SGA, Adliye güvenlik görevlisi olarak istihdam edeceği bu personele, Adliye idaresi konusunda uzman kişiler, hukukçular ve uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü’nde çalışmış kişilerce gerekli bilgi eksikliklerinin tesbit edilerek, bilgi eksikliklerini tamamlar.

İşbu eğitim, Adliye çalışması sürdüğü sürece çeşitli konferans ve seminerler ile yapılan periyodik toplantılarla proaktif olarak devam eder. (Kapsamlı senaryo çatışma yönetimi eğitimi, potansiyel zor müşteri durumları ve işyerinde sözlü ve fiziksel şiddet ile başa çıkmak için becerileri sağlamak için yardımcı olacak tüm adliye çalışanları için de kullanılabilir.)

Profesyonel Adliye güvenlik görevlisi eğitiminde şu konulara ağırlık verilir;

Özel Güvenlik Hukuku (Yetki, Sorumluluklar ve Hukuki Mevzuat)
Polis ile koordineli çalışma
Güvenlik Tedbirleri
Silah Bilgisi ve Silahı emanete alma
Patlayıcı Maddeler, Bomba ve Yangınlar
Olay Yeri Koruma
Kalabalık Yönetimi
Suç antropolojisi
Adliye Güvenlik Sistemleri ve Teknoloji ürünü Güvenlik Aletleri (X-Ray cihazları,Kapı dedektörleri, Geçiş sistemleri, Araç altı kontrol cihazları, alarm ve CCTV kamera sistemleri gibi)
Adliye Suçları (Özellikle giriş çıkış alanları, mahkeme duruşma salonları ve genel konuk güvenliği)
Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve alınması gerekli tedbirler
Örnek Olay Pratik Çalışmaları (Hukuki ve Mesleki [Teknik-Taktik])
Sivil Savunma
Acil Durum Planlaması ve Acil durum prosedürleri
Adliye ve Özel Güvenlik Etiği uyarlaması
İlkyardım
İletişim Teknikleri
SGA AŞ, uzman kişiler tarafından verilen Adliye güvenlik görevlisi oryantasyonu dersleri sayesinde en etkin Adliye özel güvenlik hizmeti sağlamak amacını kendisine prensip edinmiştir.