Avm Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Avm Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu


SGA AŞ, Alışveriş merkezi güvenliğinde çalışacak Özel güvenlik Temel Eğitim sertifikalı güvenlik personeline AVM’ne has ihtiyaçlarını belirler ve oryantasyon eğitimi vererek çalışanın Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında geniş bilgi sahibi olan, yetki ve sorumluluklarını bilen, olası durumlara hazırlanmış, görev başında olduğu sürece şirketimizi, şirketimizin güvenilirliğini ve imajını temsil ettiğinin bilincine haiz olan bir personel olmasını hedefler.

Profesyonel AVM Güvenliği oryantasyon eğitiminde şu husular hakkında bilgiler öğretilir;

Şüpheli olayları ve şüphelileri görebilme yeteneği
Olası acil durumlarda soğukkanlılıkla problemleri çözme
Tüm bunları yaparken diğer müşterileri rahatsız etmeme kabiliyeti
Müşteri ilişkileri
Etkin iletişim yöntemleri
Bu teorik ve uygulamalı meslek içi eğitim; Herbiri konusunda uzman, operasyon ve yoğun eğitim tecrübelerine sahip, güvenlik sektöründe deneyimli kişilerden oluşan Hukukçular, özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev yapan TSK ve Emniyet mensuplarından oluşmaktadır.

AVM güvenlik görevlileri için uzmanlarımız tarafından verilen Meslek içi Eğitimin başlıca içeriği;

Özel Güvenlik Hukuku
Güvenlik Tedbirleri
Silah Bilgisi ve Atış (İhtiyaca göre)
Patlayıcı Maddeler
Olay Yeri Koruma
Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Cihazları
Alışveriş Suçları
Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve Önlemler
Örnek Olay Pratik Çalışmaları
Sivil Savunma
Acil Durum Plan ve Prosedürleri
Özel Güvenlik Etiği ve Alışveriş Merkezi
Temel İlkyardım
İletişim Teknikleri
Profesyonel Nitelikler ve Davranış
Protokol Eğitimi
Yönetici İlişkileri
Acil Durum İletişimi