Belediye Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Belediye Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu


Firmamız etkin bir Belediye Güvenlik hizmeti için belediye güvenliği konusunda oryantasyon eğitimi verdiğimiz belediye güvenlik görevlisi ve özel güvenlik amirlerini göreve tayin etmektedir. SGA AŞ. Uzmanları tarafından tertip edilen konferans ve seminerler ile Belediye güvenlik görevlisi meslek içi eğitimi sağlanarak ve kaliteli hizmetin ilk şartı olan eğitim faktörünü gerçekleştirerek, kalitemizden ödün vermeyen bir politika izliyoruz. Böylelikle tüm personelimizi belediye güvenliği branşında profesyonel hizmete hazırlıyoruz.

Sertifika alabilmek için Özel güvenlik kurslarında verilen derslerin pekiştirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlı bu eğitimlerde özel güvenlik görevlilerinin görevli olduğu yerde ve zamanda kamu güvenliğini tamamlayıcı bir unsur olduğu vurgulanmak suretiyle;

Özel Güvenlik Hukuku, Kişi Hakları ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsamında özel güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile yetkileri, güvenlik personelinin kimlik sorma, üst arama, gerektiğinde zor kullanma, yakalama, suçluyu takip etme ve suç işlenmesi kuvvetle muhtemel durumlara müdahale etme ve silah kullanma yetkileri,

Güvenlik Tedbirleri,
Güvenlik Sistem, Teknoloji ve Cihazları,
Bomba ve Patlayıcı Maddeler,
Silah Bilgisi ve Atış
Olay Yeri Koruma
Belediyecilik anlayışı
İletişim ve Halkla İlişkiler
İnsan Psikolojisi ve Özgüven Geliştirme
Moral Motivasyon ve Stres Yönetimi
Acil yardım
Yakın Savunma Teknikleri
Olay Yeri İnceleme
Sabotajlara Karşı Korunma ve Önleme Planlaması
dersleri verilmektedir.

Uygulamalı Belediye Güvenlik Görevlisi Oryantasyon Eğitimi (Pratik dersi)
Bu meslek içi eğitimler SGA AŞ. bünyesindeki hukukçular, psikologlar, halkla ilişkiler uzmanları, özel harekatçılar, askeri zevat, emniyet amirleri ve bomba uzmanları gibi meslekte en üst düzeye çıkmış profesyoneller tarafından verilmekte, bu şekilde, “en iyi güvenlik, iyi eğitimli güvenlik personeli eğitimi ile sağlanır” prensibi uygulanmaktadır. Gerek belediye güvenlik görevlisi alımı esnasında ve gerekse görevde iken rutin oryatasyon eğitimine tabi tutulan personelimiz branşlarında uzman kişiler olarak sertifika alarak SGA kalite standartları dahilinde görev yapmaktadır.