Hastane Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Hastane Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu


SGA AŞ. Hastane güvenlik hizmetleri alanında çalışan özel güvenlik personelini hastanelere özel güvenlik eğitimini en iyi şekilde almış, Özel Güvenlik mevzuatı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan, yetki ve sorumluluklarının bilincinde, etkili oryantasyon çalışmaları nedeniyle muhtemel durumlara hazırlanmış, görevi başında olduğu sürece kurumu, kurumun güvenilirliğini ve imajını temsil ettiğinin farkında güvenlik görevlisi yetiştirir.

Hastane güvenlik hizmetleri kapsamında verilen hizmet içi eğitim şu başlıklardan oluşur :

Hastanelerde yaşanabilecek güvenlik sorunları ve çözümleri
Konu ile ilgili Özel Güvenlik mevzuatı
Şüphelileri ve şüpheli durumları görebilme yeteneği
Olası acil durumlarda soğukkanlılıkla problem çözme kabiliyeti
Tüm bunları yaparken hasta, hasta yakınları, ziyaretçileri ve hastane çalışanlarını rahatsız etmeme
Müşteri ilişkileri
Etkin iletişim
Hastane güvenlik elemanı eğitimi
Hastane güvenlik çalışanı eğitimi
Hastane özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak personelimize hukukçular, doktor ve sağlık sektörü çalışanları, özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev yapan TSK ve Emniyet mensupları eğitim vermekte olup, herbiri konusunda uzman, operasyon ve yoğun eğitim tecrübelerine sahip, kendi ve güvenlik sektöründe deneyimli kişilerdir. Bu eğitim hastane güvenlik hizmetlerine özgü eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, çalışan özel güvenlik görevlilerinin hastane güvenliği hakkındaki temel bilgi eksikliklerini giderir.

Prensip olarak teorik ve uygulamalı verilen hastane güvenlik görevlisi oryantasyon eğitimi konuları şunlardır :

Özel Güvenlik Hukuku (Yetki, Sorumluluk ve Hukuki Mevzuat)
Güvenlik Tedbirleri
Silah Bilgisi ve Atış (İhtiyaca göre)
Patlayıcı Maddeler hakkında bilgiler
Olay Yeri Koruma
Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Cihazları hakkında bilgiler
Hastane Suçları
Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve alınması gereken önlemler
Örnek Olay Çalışmaları (Hukuki ve Mesleki Teknik, Taktik ve Analizler)
Sivil Savunma
Acil Durum Planları ve Prosedürleri
Özel Güvenlik Etiği
İletişim Teknikleri
SGA AŞ, hastane güvenlik görevlisi oryantasyon uygulaması ve ilgili seminerler sayesinde en etkin hastane güvenlik hizmeti sunarak müşteri memnuniyeti sağlamayı kendine hedef edinmiştir.