Hizmet içi Güvenlik Eğitimleri

Hizmet içi Güvenlik Eğitimleri


Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gereken şartları taşıyan adaylar İçişleri Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 5188 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti eğitim programları alırlar. Bunlar;

Temel eğitim programı (silahlı güvenlik görevlisi olmak isteyenler için)
Temel eğitim programı ( silahsız güvenlik görevlisi olmak isteyenler için)
Yenileme eğitim programı (silahlı özel güvenlik görevlileri için)
Yenileme eğitim programı( silahsız özel güvenlik görevlileri için)

TEMEL EĞİTİM PROGRAMI Kapsamında Kursiyerlere Verilen GÜVENLİK DERSLERİ ise genel olarak şu konuları kapsar;

Özel güvenlik hukuku ve kişi hakları
Güvenlik tedbirleri
Güvenlik sistem ve cihazları
Temel ilk yardım
Olay yeri koruma
Yangın güvenliği ve tabii felaketlerde müdahale tarzı
Patlayıcı maddeler
Etkili iletişim
Kalabalık yönetimi
Kişi koruma
Uyuşturucu madde bilgileri
Silah bilgisi ve atış
Tüm bu derslerden sonra sınava girip de başarılı olan ve çalışabilmek için gerekli özel güvenlik sertifikası sahibi görevliler artık diledikleri projede hizmet verebilme ehliyetine sahiptirler. Ancak, çeşitli vesileler ile belirttiğimiz SGA kalite politikası ilkeleri, yönetmeliklerimiz, firma talimatnamelerimiz ve ödün verilemez şirket prensipleri gereğince, korunacak her bir değer için branşa uygun oryantasyon eğitiminin zorunlu olduğuna inanmakta olduğumuzdan; Sürekli, Periyodik ve Düzenli Hizmet içi eğitim programları oluşturarak, elemanların göreve başlamadan ve hatta görevde iken dahi devamlı olarak hizmet içi eğitimlerini vermekteyiz.

Vizyon; Progesyonel Eğitim ve Takım Ruhu
Bu şekilde daha profesyonel, işinde mutlu, yaptığı işin önem ve bilinci ile ekip arkadaşları ile takım ruhu oluşturabilen ve böylelikle korunan yerin veya kişilerin hukuki menfaatlerini koruyan bir kadro amaçlarız. Zira her meslekte olduğu gibi teorik bilginin üzerine pratik (uygulama) eklenmedikçe, o mesleğin uzmanı olmak mümkün değildir. Bu nedenlerle SGA AŞ’nde “eğitim hiç bir zaman bitmez” demekte sakınca görmüyoruz.

Uzmanlar tarafından verilen konferans, seminer ve sempozyumların yanısıra her bir projede sabah içtima ile başlayan, gün içinde çeşitli aralıklarla verilen ve önceden planlanmış briefing ve eğitimlerimiz ile kaliteli iş için kaliteli personel ilkesini benimsiyoruz. Bu çerçevede her bir proje için özel olarak verilen bildirimleri genellemek ve özetlemek gerekirse;

Tarafımızdan verilen planlı, sürekli ve periyodik HİZMET İÇİ EĞİTİM şu konuları kapsamakta;

Mesleki disiplin
Motivasyon
Protokol kuralları,
Görgü ve nezaket kuralları
Demokrasi ve insan hakları bilgisi
İnsan psikolojisi ve toplum psikolojisi
Stres yönetimi ve Stresle başa çıkma yöntemleri
Halkla ilişkiler
Acil durumlarda genel tehlikeler
Liderlik eğitimi
Güvenlik hizmetlerinde profesyonellik anlayışı
Yardımcı güvenlik cihazları ve teçhizatları ile bunların yerinde kullanımı
Elektronik ve bilgisayarlı güvenlik sistemleri ile bu cihazların profesyonelce kullanılması
Yangın ihbar ve söndürme sistemlerinin tanıtılması ve kullanımı
Dikkat – algılama- eşkal tarifi uzmanlığı
Sabotaj ve terörizm konuları
Risk analizi yapma
Havaalanları , AVM ve hassas bölgelerin kontrolü
İleri sürüş teknikleri
Yakın savunma teknikleri
Devriye ve nokta hizmetleri
Özel silah atış eğitimleri
Poligonda silahlı hizmet içi eğitim
Görüldüğü üzere hizmet içi eğitim kavramı sadece fiziki güvenlik değil aynı zamanda insan ile yüzyüze olan bir meslek olması itibariyle DAVRANIŞ BİLİMLERİ EĞİTİMLERİ konusuna da önemli hale getirdiğinden, bu dalda;

Problem çözme ve kriz yönetim eğitimi
Telefonla etkin iletişim eğitimi
Stres yönetimi eğitimi
Öfke yönetimi eğitimi
Etkili iletişim eğitimi
konularına azami önem verilerek, güvenlik hizmeti veren tüm elemanlarımızın hizmet içi eğitim alımı firmamızca sağlanmaktadır.