Otel Güvenliği Oryantasyonu

Otel Güvenliği Oryantasyonu


Turizm ve Otel Güvenliği oryantasyonu, özel güvenlik eğitiminin devamı olarak, turizm ve otel güvenliği konusunda meslek içi eğitimi içeren bir husustur. Bilindiği gibi; özel güvenlik eğitimi, genel güvenliği içeren mesleki bir eğitimidir. Temel güvenlik eğitimini alan güvenlik görevlisi, yasal olarak tüm işletmelerde çalışabilir. Ancak SGA AŞ. prensiplerine göre personelin otel güvenliğine özel olarak hazırlanmış olan eğitime tabi tutulmaları durumunda başarı, verimlilik, kalite daha da artmakta ve etkili/etkin otel özel güvenliği tesis edilmesi sağlanmaktadır.

Turistik tesiste görevlendirilen SGA otel güvenlik müdürü ve otel güvenlik görevlileri, güvenlik eğitimini en iyi biçimde almış, konuya ilişkin Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan, görev ve yetkilerini iyi bilen, pratik çalışmalar eşliğinde yapılan oryantasyon eğitimimiz sayesinde olası tehlikelere önceden hazırlanmış, görevi başında olduğu zaman zarfında görev yaptığı oteli, tesisin güvenilirliğini ve imajını temsil ettiğinin idrakında olan kişilerdir.

SGA otel güvenliği personeli olarak çalışacak görevlilerde;

Otellerde yaşanan güvenlik problemleri ve çözümler konusunda tecrübe
Özel Güvenlik mevzuatı bilgisi
Şüphelileri ve şüpheli olayları sezebilme yeteneği
Olası acil vakıalarda sorunları soğukkanlılıkla çözme kabiliyeti
Tüm bunları yaparken müşterileri rahatsız etmeme özelliği
Başarılı Müşteri ilişkileri yeteneği
Etkin iletişim
Özellik ve niteliklerinin bulunmasını sağlar.

SGA, otel güvenlik görevlisi olarak istihdam edeceği bu personele, otel işletmeciliği konusunda uzman kişiler, hukukçular ve uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü’nde çalışmış kişilerce gerekli bilgi eksikliklerinin tesbit edilerek, bilgi eksikliklerini tamamlar.

İşbu eğitim, otel çalışması sürdüğü sürece çeşitli konferans ve seminerler ile yapılan periyodik toplantılarla proaktif olarak devam eder. (Kapsamlı senaryo çatışma yönetimi eğitimi, potansiyel zor müşteri durumları ve işyerinde sözlü ve fiziksel şiddet ile başa çıkmak için becerileri sağlamak için yardımcı olacak tüm otel çalışanları için de kullanılabilir.)

Profesyonel otel güvenliği eğitiminde şu konulara ağırlık verilir;

Özel Güvenlik Hukuku (Yetki, Sorumluluklar ve Yasal Mevzuat)
Güvenlik Önlemleri
Silah Bilgisi ve Atış (İhtiyaca Göre)
Patlayıcı Maddeler ve Yangınlar
Olay Yeri Koruma
Otel Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Cihazları
Otel Suçları (Özellikle resepsiyon alanları, nakit taşıma, kredi kartı sahtekarlığı ve genel konuk güvenliği)
Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve alınması gerekli tedbirler
Örnek Olay Pratik Çalışmaları (Hukuki ve Mesleki [Teknik, Taktik])
Sivil Savunma
Acil Durum Planlaması ve Acil durum prosedürleri
Hotel işletmesi ve Özel Güvenlik Etiği uyarlaması
İlkyardım
İletişim Teknikleri