Site Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu

Site Güvenlik Görevlisi Oryantasyonu


Toplu konut, site ve bloklardan oluşan apartman topluluklarında başarıyla özel güvenlik hizmeti veren SGA Özel güvenlik şirketi, profesyonel bir Site Güvenliği tesis edebilmek amacıyla bünyesinde çalışan/çalışacak güvenlik görevlilerini meslek içi eğitime tabi tutar ve kendilerine bu oryantasyon eğitimine ilişkin özel site güvenliği sertifikası verir.

SGA AŞ, Site güvenliğinde görevlendirilecek Özel güvenlik Temel Eğitim sertifikalı güvenlik görevlilerine site ve toplu yapılara özgü ihtiyaçları tespit etmek suretiyle ve personele gerekli oryantasyon eğitimi vererek çalışanın Özel Güvenlik Mevzuatı hakkında aytıntılı bilgi sahibi olan, yetki ve sorumluluklarını bilen, olası istenmeyen durumlara hazırlanmış, görev başında olduğu sürece şirketimizi, şirketimizin güvenilirliğini ve imajını temsil ettiğinin bilincine haiz olan bir personel olmasını hedefler. Unutulmamalıdır ki bir site güvenlik görevlisi hem kendi firmasını hem de site yönetimini ve hatta site sakinlerini temsil eder. Bu nedenle site güvenlik görevlisi oryantasyon eğitimi almış bir personel sitenin tüm ihtiyaçlarını bilmelidir.

Site özel güvenlik görevlisi oryantasyon eğitiminde şu bilgiler öğretilir;

Müphem olayları ve şüphelileri görebilme kabiliyeti,
Muhtemel acil durumlarda problemleri soğukkanlılık ve sükunet içinde çözme yeteneği,
Görevini titizlikle yaparken ziyaretçi ve site sakinlerini rahatsız etmeme,
İnsan ilişkileri,
Etkili ve Etkin iletişim metodları.
Bu teorik ve uygulamalı meslek içi eğitim kadrosu; Herbiri site güvenliği konusunda uzman, üst düzey eğitim deneyimine sahip, güvenlik sektöründe tecrübeli kişilerden oluşan hukukçular, güvenlik ile ilgili özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarından oluşmaktadır.

Site güvenlik görevlileri için eğitmenlerimiz tarafından verilen meslek içi eğitimin ana hatları;

Özel Güvenlik Hukuku
Site Güvenlik talimatnamesi ve uygulama yönergeleri,
Güvenlik Önlemleri,
Bomba ve sair Patlayıcı Maddeler,
Olay Yeri Koruma,
Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Cihazları (Kameralar, monitörler, devriye tur sistemleri, alarmlar, haberleşme sistemleri),
Sitelerde sıklıkla karşılaşılan suçlar ve ilgili suç tipleri,
Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve tedbirler
Uygulamalı örnek Olay Pratik Çalışmaları
Sivil Savunma
Acil Durum Plan ve Prosedürleri
Sitelerde Özel Güvenlik Etiği
Temel İlkyardım
İletişim Teknikleri
Profesyonel Nitelikler ve Davranış
Protokol Eğitimi
Yönetici İlişkileri
Acil Durum İletişimi
Proje şekli ister apartmanlardan oluşan Toplu konutlar olsun ister villalardan oluşan siteler olsun, isterse müstakil evler olsun, SGA özel güvenlik şirketi her branşta olduğu gibi bilimsel esaslara dayanan site güvenlik görevlisi eğitimi programı çerçevesinde; Firması ve Site yönetimleri ile eşgüdümlü çalışabilen, tarafımızdan oluşturulan site güvenlik talimatı muvacehesinde toplu konut ve sitelerde bulunan teknolojik cihazları rahat bir şekilde kullanabilen, site yönetimi ve SGA AŞ. ile hızlı ve doğru iletişime geçebilen görevliler yetiştirmeyi ve bu doğrultuda toplu yapı ve apartmanlarda mal ve can güvenliğinin profesyonel bir şekilde sağlanması amaçlar.