Yakın Koruma

Yakın Koruma


SGA GÜVENLİK tarafından görevlendirilen profesyonel yakın koruma elemanı, hangi özel şart altında olursa olsun, normal veya acil koşullar altında risk analizi yapabilme, olası problemi tanımlama, güvenliği planlama, muhtemel güvenlik sorunlarını önleme ve kontrol etmede uzman, korunan şahıs için güvenli ortam sağlama yeteneğine sahip, yakın koruma sertifikası bulunan kişilerden seçilirler.

Yakın koruma ekibi
Yakın koruma ekibimiz
SGA Yakın koruma personeli olağandışı durumların tesirlerini hafifletmek için uygun olan prosedürleri uygulayabilme kabiliyetine sahiptirler. VIP koruma görevlilerimiz koruduğu kişinin imajını temsil ettiğinin bilincinde olan, normal ya da acil durumlarda, durumun özelliklerine göre yetkilerini nasıl kullanması gerektiğini bilen, yakın koruma işini yerine getirirken; Korunan kişi ve korunan kişinin ailesi ile ve diğer koruma ekibi ile koordineli çalışan profesyonellerdir.

Tüm bunlara ek olarak; Yakın koruma elemanlarımızda şu hususlarda uzman olma niteliği ararız;

Silahsız ve/veya silahlı yakın koruma teknikleri
VIP koruma taktikleri
Haraketli hedefler ve her türlü şart ve olasılığa hazır olma
VIP atış teknikleri
Defansif silah kullanımı
İletişim teknikleri
VIP sürüş teknikleri
Uygulamalı vip yakın koruma düzeni
Uygulamalı vip yakın koruma düzeni
SGA AŞ aynı zamanda bünyesindeki VIP yakın korumalara özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev yapmış TSK ve Emniyet mensupları göreve özgü eğitim ihtiyaçlarını belirler ve olası bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla oryantasyon eğitimi verdikten sonra görev verir.

Yakın koruma görevlisi
Profesyonel Yakın koruma görevlisi
Bu muvacehede verdiğimiz temel meslek içi eğitim konuları şunları kapsar;

Koruma Hukuku
Kişi Koruma Teknik ve Taktikleri
Profesyonel Nitelikler ve Davranış
Yönetici İlişkileri
Protokol Eğitimi
Acil Durum iletişimi ve Acil durumlarda tepki öncelikleri
İletişim Dinamikleri
Güvenlik Planlaması

SGA Güvenlik – İzmir Özel Güvenlik